Privacy statement

Privacy statement PolderSpace

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.PolderSpace.com bezoekt.

1. Beheer
De website www.PolderSpace. staat onder beheer van PolderSpace.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.PolderSpace.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b PolderSpace zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

PolderSpace kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

2c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan PolderSpace denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a PolderSpace.com maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan PolderSpace de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij PolderSpace. De contactgegevens staan vermeld op de website van PolderSpace.


De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij PolderSpace.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
PolderSpace kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van aanvraag voor informatie, een offerte, etc.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan PolderSpace denkt dat het in het voordeel is van de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan PolderSpace zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel:
2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan PolderSpace verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. PolderSpace kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door PolderSpace voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.