Portfolio PolderSpace

Bij de presentatie van het portfolio heb ik een onderverdeling gemaakt naar grootte van het budget. Immers ook bij video geldt: alle waar naar zijn geld.

Toch ben ik ervan overtuigd dat ik door mijn efficiënte manier van produceren, echt heel veel waar kan leveren voor betrekkelijk bescheiden budgetten.

Er zijn natuurlijk altijd factoren die invloed hebben op de hoogte van het budget. Om er enkele te noemen:

  • Wordt er gewerkt vanuit een script of volstaat een creatief idee.
  • Hoe lang duren de opnames?
  • Wordt er op meerdere locaties gefilmd of blijft alles compact op een locatie. Verplaatsingen kosten in de regel nogal wat tijd (apparatuur inpakken, reizen, apparatuur uitpakken).
  • Wordt er gewerkt met acteurs of zijn er eigen mensen die een (niet al te ingewikkelde) rol voor hun rekening kunnen nemen.
  • Zijn de omstandigheden waaronder gefilmd wordt eenvoudig of juist ingewikkeld. Om een voorbeeld te noemen: is de locatie stil of is er juist veel herrie. De herrie kan geluidsopnames bemoeilijken.
  • Moeten de beelden er gelikt uitzien of worden daaraan iets minder hoge eisen gesteld.
  • et cetera
Voor het gemak heb ik mijn portfolio ingedeeld in budgetcategorieën. Zoals je ziet kan ik al goed uit de voeten met een budget van minder dan € 1000,=, soms zelfs € 500,=.

De duurdere producties zijn vaak producties met vrij veel acteurs. Uiteraard moeten deze professionals betaald worden en dat maakt alles duurder.