Voorlichtingsfilm Politie

Voorlichtingsfilm Politie

Contact


06 29 51 30 61 (Etienne)

info*polderspace.com

Statensingel 72 c

3039 LR Rotterdam, Nederland


Gratis creatieve sessie?
Wil je iets met video, maar weet je niet precies wat en hoe? Schrijf je hier in voor een gratis en vrijblijvende creatieve sessie die een mooi concept gaat opleveren voor een videoproductie.

Doe mij maar een creatieve sessie!

De voorlichtingsfilm Politie is gemaakt voor de Nederlandse Politie. Hij is onderdeel van een Dvd over dit onderwerp. De veranderingen op het gebied van capaciteitsmanagement moeten onder andere resulteren in meer “rust” in de dienstroosters en minder overtredingen van de Arbeidstijdenwet. Daarbij werkt capaciteitsmanagement vanuit het principe dat de inzet van politiecapaciteit en –kunde wordt gestuurd door de vraag vanuit de samenleving, en niet door het aanbod van aanwezig personeel. Deze verandering naar meer vraaggericht sturen, heeft grote consequenties voor de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken leidinggevenden en de werkvoorbereiders/planners in het proces.

De Dvd brengt de onderlinge samenhang in taken en verantwoordelijkheden betreffende capaciteitsmanagement duidelijk naar voren en plaatst met interviews het onderwerp in een breder maatschappelijk kader. De Dvd is geen handleiding voor capaciteitsmanagement, maar moet discussie stimuleren over het onderwerp.

Op de Dvd staat deze voorlichtingsfilm (12 minuten) waarin aan de hand van drie verhaallijnen een aantal aspecten van capaciteitsmanagement worden belicht en 9 interviews met stakeholders, waaronder een korpschef, een officier van Justitie en een burgemeester. De inhoud van de interviews is op twee manieren te benaderen: via de stakeholder zelf en via 8 thema’s. Een discussiehandleiding completeert het geheel.

De voorlichtingsfilm Politie is gerealiseerd in samenwerking met Acteursbureau Kapok.

Gratis creatieve sessie?

Deze informatie zal nooit beschikbaar zijn voor derden.